علیرضا مشکی

درباره من

دکتر علیرضا مشکی
image

دانشیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

اینجانب علیرضا مشکی متولد اسفند 1356 در تهران هستم. بنده فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی با گرایش جنگلداری در سال 1379 از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشم. اینجانب  در سال 1384 از دانشگاه مازندران در همین رشته  و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم.   در سال 1386 در دانشگاه جورج-آگوست گوتینگن آلمان در مقطع دکتری مشغول به تحصیل و در سال 1390 در گرایش خاکشناسی و تغذیه جنگل از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. از سال 1391 بصورت عضو هیئت علمی تمام وقت گروه جنگلداری در مناطق خشک در دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان مشغول به کار هستم....

محقق گوگل

(1403/4/31)

استنادات

218

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1403/4/31)

استنادات

100

مقالات

12

h-index

5

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی-مهتدسی منابع طبیعی/جنگلداری

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1381-1384

کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی/جنگلداری

مازندران

1386-1390

دکتری/خاکشناسی و تغذیه جنگل

جورج-آگوست گوتینگن آلمان

تجارب

1384-1386

پژوهشگر

جهاد دانشگاهی استان سمنان

1391 تا کنون

عضو هیئت علمی دانشکده کویر شناسی

دانشگاه سمنان

1391-1393

مدیر پژوهش دانشکده کویر شناسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

طراحی فنی نهالستانهای جنگلی

طراحی و اجرای پروژه های جنگلکاری در مناطق خشک

مطالعه میدانی و نمونه برداری و تشریح پروفیل خاک

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

مطالعه خاکشناسی اکوسیستمهای جنگلی

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی در جنگل

روشهای نوین جنگلکاری در مناطق خشک

نقش جنگل در کاهش اثرات گازهای گلخانه ای

گیاه پالایی

اکوتوریسم در جنگل

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/31
بررسی میزان زنده مانی و اثرتیمارهای متفاوت شکستن خواب فیزیکی بر جوانه زنی بذر دو گونه درختی (نمدار و اقاقیا)
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, 9211816001
تغییرات الگوی ذخیره کربن خاک در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلکاریهای کاج و اقاقیا (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(0)
^علیرضا مشکی*, 9311817006, 9111819009
مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان
آمایش جغرافیایی فضا(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, ^سیدحسن کابلی, ^علیرضا مشکی, حمیدرضا عسگری
تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان)
مجله جنگل ایران(2016)
9212816006, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
مقایسه جذب عنصر کادمیوم و روی در دو گونه اکالیپتوس
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2016)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*
بررسی دو گونه اکالیپتوسEucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis در جذب فلزات سرب و مس از خاک
پژوهش های گیاهی(0)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*, علی صلاحی
Ecology and Phytosociology of Cotoneaster shrublands in Central Alborz of Iran
DENDROBIOLOGY(2017)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^علیرضا مشکی
تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ های مختلف جنگل کاری های 50 ساله پارک جنگلی سرخه حصار تهران
پژوهش و توسعه جنگل(2018)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
تاثیر مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinio peseduacacia
علوم و تحقیقات بذر ایران(2018)
9211816001, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثر تیمارهای رفع خواب بر بذر گونه کهورک (Prosopis farcta) جمع‌آوری شده از اکوسیستم های بیابانی و جنگل‌کاری سمنان
علوم و فناوری بذر ایران(2019)
9312816004, ^علیرضا مشکی, هومن روانبخش, ^مریم ملاشاهی*
خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افرا پلت جنگل های غرب مازندران
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2019)
9412816010, ^علیرضا مشکی*, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تیپ‌های جنگلی ذخیره‌گاه سرخدار (Taxus baccata L.) گزو (سوادکوه) و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در ارتباط با متغیرهای محیطی
نشریه علمی پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان(2019)
9211816002, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters
رستنیها(2018)
9311817006, ^علیرضا مشکی*, محمد متینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار
نشریه طبیعت ایران(2018)
9311817006*, ^علیرضا مشکی, محمد متینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
Arbuscular mycorrhizal fungi benefit drought-stressed Salsola laricina
PLANT ECOLOGY(2020)
9311817006, محمد متین زاده*, ^علیرضا مشکی, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی, Martina Janousˇkova
بررسی تغییر ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی نهال‌های سرو شیراز، توت و ایلان تحت تنش شوری آب
خشکبوم(2020)
معصومه منظمی*, محمدرضا پورمجیدیان, محمد حجتی, ^علیرضا مشکی
تغییرات در تنوع قارچ‌های میکوریزی آربسکولار و همزیستی آنها تحت تاثیر سطوح مختلف چرا در مراتع
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2021)
9311817006, ^علیرضا مشکی*, محمد متیینی زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری, سعیده رجایی
تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال های بنه، دارمازو، زیتون تلخ و زربین در شهر سمنان
مجله جنگل ایران(2021)
9511822008, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, هومن روانبخش, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مشخصه های کمی و خاکشناسی توده‌های خالص و آمیخته بلندمازوQuercus castaneifolia C.A. May (در طرح جنگلداری سرخداری استان گلستان)
بوم شناسی جنگلهای ایران(2021)
7424028000, ^علیرضا مشکی*, ^مجتبی امیری, ^مریم ملاشاهی
Recolonization by Indigenous broadleaved species of a conifer plantation (Cupressus spp.) in Northern Iran after 25 years
ANNALS OF FOREST SCIENCE(2022)
9411816008, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
تأثیر ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی بر بادافتادگی درختان در جنگل های چمستان-مازندران
بوم شناسی جنگلهای ایران(2022)
9412816004, ^مریم ملاشاهی*, هومن روانبخش, ^علیرضا مشکی
ابتلای درختان ارس ( .Juniperus excelsa M. Bieb) به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود
مجله جنگل ایران(2024)
^داود کرتولی نژاد*, هومن روانبخش, 9611437005, ^علیرضا مشکی, الهه نیکوئی
the effects of fire and seasonal variation s on soil properties in juniperus excelsaM. Bieb. stands in the Alborz Mountains, Iran
JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH(2022)
9412816001, ^علیرضا مشکی*, محمد متینی زاده, هومن روانبخش, الهام نوری
بررسی صفات ریزریختی برگ و گرده در جنس افرای (Acer L.) ایران
بوم شناسی جنگلهای ایران(2024)
^داود کرتولی نژاد*, فاطمه شایان مهر, ^علیرضا مشکی
پاسخ نهال‌های ارغوان، بادامک، تادار و سنجد به تیمارهای ذخیره رطوبت خاک در منطقه خشک سمنان
مجله جنگل ایران(2023)
9512822003, ^علیرضا مشکی*, هومن روانبخش, ^مریم ملاشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus Brantiti (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)
(2014)
الهام نوری., ^محمد رحیمی, ^علیرضا مشکی
(hanges in Juniperus polycarpos community in response to physiographical factors (Hezarmasjed Mountain, Iran
AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES(2014)
^علیرضا مشکی
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی استان کرمان (مطالعه موردی: مناطق حفاظت شده ی استان کرمان)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر (مطالعه موردی شهر یاسوج)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, نسیم آرمان
تاثیر دماهای فرین بر روی عملکرد محصولات باغی سیب وگلابی نمونه موردی: شهرستان بجنورد
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, حسن حاجی محمدی
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
استفاده از گونه کاج الدار در پارک های شهری و برخی از تاثیرات آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی پارامترهای رویشی در دو گونه پسته با مبدا متفاوت
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی رویش قطری و ارتفاعی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) در یک دوره 50 ساله در پارک جنگلی سرخه حصار تهران
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
ارزیابی شاخص های زیست مهندسی Alnus subcordata در ترانشه های جاده های جنگلی سوادکوه
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اندازه گیری شاخصهای زیست مهندسی گونه افرا در اطراف جادههای جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
زنده مانی و جوانه زنی بذر گیاه کهورک در پارک جنگلی سوکان سمنان
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
فاطمه شمس الدین*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, میثم ابولخیریان
تأثیر غلظت های مختلف نفت خام بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه Euphorbia tirucalli
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست ، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
سمانه عسگریان*, ^علیرضا مشکی, علی خالقیان, ندا بخشنده
مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط دو گونه کاج و اکالیپتوس
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9512822002, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^شیما نیکو
تجدیدحیات درختان در روشنه‌های تاج‌پوشش 10 سال پس از برش تک‌گزینی (مطالعه موردی: پارسل 318 جنگل جمند)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9411816011, ^مجتبی امیری*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
استقرار و رویش گونه درختی زیتون (Melia azadrica) تلخ با استفاده از روشهای مختلف کاشت درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511822008, ^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9512822003
تاثیر روشهای مختلف کاشت بر استقرار و رویش گونه تادار (celtis caucasica) درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9512822003, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^مریم ملاشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی انواع سد و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^علیرضا مشکی
تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر درخت اقاقیا( Robinia pseudoacacia)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی, محمد اخلاقی
اثرات آتش سوزی بر اکوسیستم های جنگلی زاگرس (جمع بندی پژوهش های انجام شده)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
تأثیر ایجاد پوشش های گیاهی در کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی
اثرات چرای دام بر عرصه های جنگلی مناطق خشک و نیمه خشک
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی
تاثیر غلظت های مختلف عنصر سرب خاک بر میزان تجمع عنصر کادمیوم در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تاثیر غلظت های مختلف مس خاک بر میزان تجمع عنصر روی در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی اختلالات تغذیه ای درختان اقاقیاRobinia pseudoacacia در جنگلکاری های اطراف شهر سنندج
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ندا بخشنده
بررسی ویژگی های ساختاری و فیزیونومیک رویشگاه بنه (pistacia atlantica desf) در حد بالای پراکنش آن در جنوب البرز
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی خاصیت آللوپاتی در گیاه یولاف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی
بررسی فعالیت میکروبی و خصوصیات متفاوت خاک درخت ارس در شهرستان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
محاسبه بیومس کربن وزن مخصوص حقیقی و ارتباط آن ها با فرسایش خاک جنگل ارس و زرشک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
مطالعه و تقسیم بندی اراضی بر اساس روش ماهلر (مطالعه موردی: روستای دزلی سرو آباد کردستان)
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار(2015-02-09)
^علیرضا مشکی, ایوب مرادی
بررسي تغييرات ويژگي هاي فيزيكي خاك و پوشش گياهي در مسير هاي چوبكشي رها شده
مقدسي محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري طبيعت محور كودكان با تاكيد بر آموزش پوشش گياهي و جانوري (مورد مطالعه : پارك هاي اصفهان)
عباسيان حديثه(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و بهينه¬سازي قابليت¬هاي طبيعي و انسان ساخت وقفي در راستاي توسعه گردشگري استان سمنان
مجذوب سينا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر سنجد (Elaegnus angustifolia) و تاثير آبياري بر روي نهال هاي آن
نيكوئي الهه(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت محلي در توسعه زيست محيطي و اقتصادي نواحي مبتني بر اكوتوريسم (مورد مطالعه دهستان برغان)
خزائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابتلا به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C)M. Bieb)) و تاثير كنترل مكانيكي در ارسستان هاي منطقه ميانكوه تاش شاهرود
فدائي ذبيح الله(تاریخ دفاع: 1399/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژيك و جنگل شناسي رويشگاه گونه آوري در منطقه پناهگاه حيات وحش چهاردانگه كياسر
بگنج پوركم عبدالرحيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاشت سوزني برگ زربين در جنگلهاي طبيعي پهن برگ بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي : جنگل پيلمبرا پره سرگيلان)
مظاهري احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي سرو زربين، اقاقيا، زيتون تلخ و بنه در شهر سمنان
مقصوديان اميد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي (ارغوان – سنجد – بادامك - داغداغان)
مخي زاده ولي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت گونه هاي اكاليپتوس (Eucalyptus) و كاج (Pine) در جذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه صنعتي آرين شيمي (سينا)، استان مازندان)
رحماني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي توسعه اكوتوريسم در رابطه با حفاظت از محيط زيست با توسعه پايدار (مطالعه موردي : ژئوپارك قشم)
ملكاء اشتياني عباس(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي توان محيطي به منظور توسعه سايت هاي طبيعت گردي (مطالعه موردي : شهرستان بن، استان چهار محال و بختياري )
كريمي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جنگلكاري برروند احيا، توالي و خصوصيات خاكشناسي جوامع جنگلي هيركاني (سري 11 پيمود حوزه 48 گلندرود)
جعفرزاده مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شرايط زيستي خاك رويشگاه ارس دوسال پس از آتش سوزي – مطالعه موردي رويشگاه سيراچال البرز
باقري دليجاني نسيم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ هاي مختلف جنگل بر روي خصوصيات پوشش گياهي و خاك در جنگلكاري هاي مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي : پارك جنگلي سرخه حصار تهران)
فرخ زاده نرگس(تاریخ دفاع: 1396/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي زيست مهندسي گونه هاي توسكا و افرا در اطراف جاده هاي جنگلي
محمدي امير هوشنگ(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي عوامل اكولوژيك موثر در باد افتادگي و ريشه كن شدن درختان (مطالعه موردي:چمستان –سري 12 طرح جنگلداري حوزه غرب هراز)
گلپور سوته عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حفاظت جنگل بر مشخصات پوشش گياهي و ذخيره كربن خاك (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش سمسكنده - ساري)
زرجام نوراله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي خاك تحت مديريت چرا و جداسازي قارچ هاي ميكوريزي آربسكولار با هدف استقرار نهال هاي ميكوريزي Salsola Laricina (مطالعه موردي : سايت خشكه رود )
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1398/01/26) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با نوع و كيفيت پوشش گياهي در يك اكوسيستم بياباني
فضلي زعفراني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير زيراشكوب گونه كهورك بر ويژگي هاي خاكشناسي جنگلكاري هاي اطراف سمنان (مطالعه موردي : پارك جنگلي سوكان)
شمس الدين فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات مكان دفن زباله بر خاك اكوسيستم هاي جنگلي (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش جنگلي سمسكنده)
صباغ رستمكلائي محترم(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نفت خام بر ميزان رشد و ميزان كلروفيل در اندامهاي مختلف گياه
عسگريان سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش توانمندسازي جوامع محلي در مديريت پايدار منابع طبيعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رامه) طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود
رجبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت ها و پتانسيل هاي نواحي جنگلي در توسعه اكوتوريسم (مطالعه موردي: جنگل هاي بلوط استان ايلام)
ملكي مجد شيلا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر آتش سوزي بر خواص فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در كردستان
مرادي بهمن(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مبدا بر جوانه زني و زنده ماني بذر اقاقيا
ارجمند كبري(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي فاكتورهاي اكولوژيكي بر خصوصيات كمي و كيفي رويشگاه سرخدار (مطالعه موردي : منطقه گز و سوادكوه ، مازندران)
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خشكيدگي در اكو سيستم جنگل بلوط حاج بختيار ايلام با استفاده از زيست رديابي فلزات سنگين موجود در ريزگردها
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت دوگونه درجذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه نيمه بياباني چپرقويمه استان گلستان)
دهقان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي پخش سيلاب (مطالعه موردي سيستم پخش سيلاب جمعآب چناران و شهيد سبحاني گناباد)
روستايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقایسه اندامهای مختلف درخت اقاقیا از نظر میزان نیتروژن دریافتی از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
(2015)
^علیرضا مشکی, ندا بخشنده
خاک: لایه اصلی خارجی محافظت کننده زمین
خاک: لایه اصلی خارجی محافظت کننده زمین
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
بررسی سطوح مختلف کود زیستی بر میزان تحمل به شوری زیتون در شهرستان سمنان(همکار اول)
(2022-11-08)
ارزیابی مقایسه ای ریشه زایی قلمه های انگور در بستر های مختلف و غربالگری نهال های حاصله در مقابل تنش خشکی در شهرستان سمنان(همکار اول)
(2023-09-11)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان(همکار اول)
(2016-11-27)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف(همکار دوم)
(2016-10-02)
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی(ناظر)
(2017-12-10)
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری(ناظر)
(2018-12-03)
مطالعه تأثیر زمان و محل قلمه گیری برگ نو و رزماری در بستر های مختلف(همکار دوم)
(2021-12-13)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت پایدار جنگل   (782 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
سیاست جنگل   (796 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
ساخت و نگهداری جاده های جنگلی   (563 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
روش تحقیق در علوم جنگل   (668 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
جنگلکاری   (644 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
بیوتوریسم   (527 بار دانلود)
رشته : گردشگری , گرایش : طبیعت گردی
آمار   (690 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
اقتصاد جنگل   (580 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل
زبان دوم   (544 بار دانلود)
رشته : گردشگری
اکوسیستمهای طبیعی   (900 بار دانلود)
رشته : گردشگری , گرایش : بازاریابی
خاکشناسی جنگل   (997 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
خاکشناسی عمومی   (732 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
نهالستانهای جنگلی   (960 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
روشهای آماری   (1037 بار دانلود)
رشته : مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده کویر شناسی
alireza_moshki@semnan.ac.ir
(+98)2331535558

فرم تماس